Mahala
Ga go dipolelelo
E gatišitšwe ke
Huma Solutions Inc.
Copyright © 2013, Huma Solutions Inc.
Legoro
Thuto
Bogolo bjo bo ka bago bja
1.2 MB
Polelo ya nywaga
12+
Hwetša Windows 8.1 gore o diriše tirišo ye. Ithute ka mo go oketšegilego