Miễn phí
75
Phát hành bởi
Microsoft Corporation
© 2014 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền.
Thể loại
Năng suất
Kích cỡ xấp xỉ
35,6 MB
Phân loại theo độ tuổi
12+
Lấy Windows 8.1 để chạy ứng dụng này. Tìm hiểu thêm