Miễn phí
323
Phát hành bởi
Microsoft Corporation
© 2013 Microsoft
Thể loại
Tin tức & Thời tiết / Thời tiết
Kích cỡ xấp xỉ
5,7 MB
Phân loại theo độ tuổi
12+
Hãy sử dụng một lần, cũng có thể tải xuống trên các thiết bị Windows Phone tương thích
Lấy Windows 8.1 để chạy ứng dụng này. Tìm hiểu thêm