Miễn phí
213
Phát hành bởi
Microsoft Corporation
© 2013 Microsoft
Thể loại
Tin tức & Thời tiết / Thời tiết
Kích cỡ xấp xỉ
5,7 MB
Xếp hạng theo độ tuổi
12+
Lấy Windows 8.1 để chạy ứng dụng này. Tìm hiểu thêm