R 115.90
Akukho mlinganiselo
Lukhona ulingo lwasimahla
Ipapashwe ngu-
AM Mobile
Copyright © 2010-2012, AM Mobile
Udidi
Impilo nokubaSempilweni
Uthelekelelo lobungakanani
10.7 MB
Ukulinganisela iminyaka yobudala
12+
Fumana iWindows 8.1 ukuze usebenzise olu setyenziso. Funda ngakumbi